Tregime të zgjedhura Dhimitër Xhuvani.

Tregime të zgjedhura Dhimitër Xhuvani.


Download now Tregime të zgjedhura Dhimitër Xhuvani. Dhimitër Xhuvani.:Choose file format to download:DMCA notice


Tregime të zgjedhura Dhimitër Xhuvani.

Share:
For copyright's owner! DMCA
This page contains information about the book, but not the book itself.
There is also no reference to the book, books's content or download it.
Thus, there is no reason copyright infringement.
This page is a database recording ISBN numbers and titles of publications.
However, publications or references to them is not here.
All rights are reserved by their owners.
for any questions please email to info@thisbook.ru
Book's title: Tregime të zgjedhura Dhimitër Xhuvani.
Library of Congress Control Number: 76529193
System Control Number:ocm06004492
Cataloging Source:DLC, CMC DLC
Library of Congress Call Number:PG9621.X5 T7
Personal Name:Xhuvani, Dhimitër.
Publication, Distribution, etc.:Tiranë . Naim Frashëri, (c)1975.
Physical Description:261 p. ;, 19 cm.
Title:Seria e tregimit të zgjedhur
Formatted Contents Note:Ti s'do të vish më.
Era dhe hëna.
Burimi i Paskuqanës.
Ylli i Mëngjesit.
Kambana-Çangë.
Barraka e fundit e kantierit.
Një njeri më shumë.
Një natë pa dritë.
Përpara vdekjes.
Bishtuku.
Mbi degën e prerë.
Historia e një portreti.
Miku.
Zhurmat e forta.
Një ditë pazari.
Gabimi i pandreqshëm.
Lartësitë.
Ku ra bora e parë.
Trasta me gurë.
Një grosh që kam, dua ta pi.
Një natë pranë gjoleve të Gjyrales.
Kambana e fundit.
Një gjethe veshte.

Download now Tregime të zgjedhura Dhimitër Xhuvani.:
Please leave the review about "Tregime të zgjedhura Dhimitër Xhuvani." book here: